Botrening

 

Vi har hybelleilighet på gården, leiligheten vil ha plass til en beboer som vil få tilpasset oppfølging.

 

Tilbudet er rettet mot kommuner og barnevernstjenesten, Bufetat og andre institusjoner.

 

Ta kontakt for avtale.