Besøkshelg

 

- Vi tilbyr avlastning for kommuner, institusjoner, barnevern, foreldre og familie.

 

Ferietilbud barn/ungdom:

Tilbudene passer barn/ungdom fra 8-18 år. En setter sammen grupper mest mulig lik i alder og foreslår i kalenderen aldersdifferensiering på ulike uker.

Aktiviteter; ridning, fiske, gårdsarbeid, bading, kos og stell av dyr.

Søndag kl 18.00 til fredag kl 18.00.

 

Besøkshelg/avlastning weekend:

Som beskrevet i ferietilbudet, men med varighet fra fredag 15.00 til søndag 15.00.

Bemanning på helg/ferietilbud er Anne Marit, Gunnar og Svein.

I tillegg kan det være andre som jobber på gården i perioder som er med.

 

Ferietilbud familie:

Tilbudet er ment som et veiledningstilbud og et tilbud som gir familien gode ferieopplevelser, mestring og utvikling sammen. Familien bor sammen på stabburet på gården, weekend eller ukes opphold. Mulighet for noe selvhushold, men vi foretrekker full pensjon da måltid er en god arena for veiledning og samtaler med hele familien.

Aktiviteter er gårdsarbeid, ridning, fisking, kos og stell av dyr, fjellturer og andre familieaktiviteter.

Vi legger opp til at en veileder er sammen med familien på all aktivitet der det er nødvendig, men også at familien utfordres på noe aktivitet alene. Familien er alene på stabburet på seinkveld/natt. Tilsyn og oppfølging kan ordnes dersom det er ønskelig 24/7.

 

Ettermiddag skoleuke:

Etter avtale kan vi tilby aktiviteter og tiltak etter skoletid mandag til torsdag.

Tilbudet kan være for enkeltbarn eller grupper.

Barnet tar skolebuss til Flenstad etter skoletid og hentes av foresatte til avtalt tid.

Vi kan også besørge transport med bil til og fra.

Tilbudet inkluderer kost og aktivitet.

 

 

Anne Marit har faglig ansvar for familietiltakene. Hun er utdannet førskolelærer og har tilleggsutdanning innen veiledningspedagogikk og ledelse. Hun har i tillegg fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Hun vil ha veiledningsansvaret for tiltakene.

Gunnar har også pedagogisk tilleggsutdanning og har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, i tillegg til agronomutdanning. Han jobber på og med gården og vil sammen med Svein, Gunnar og Morten jobbe med forskjellige prosjekter familiene kan ta del i. Dette kan være vedarbeid, snekkerarbeid, beiterydding, oppsetting av gjerder mm.

Tur/fritidsaktivitet er sammen med Anne Marit og/eller Gunnar, sammen med andre på gården.

 

Ta kontakt med oss for en skreddersydd avtale.