Hjem

 

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk.

Flenstad Øvre i Åfjord er en av mange gårder som tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel.

Det er mange ulike forskningsrapporter og erfaringer som viser positive effekter av denne typen tiltak: Å bruke dyr i terapi, arbeide med hagebruk og mestring

av konkrete oppgaver på gården.

Alt dette er med på forbedre hverdagen til de som får tilbud fra Inn på tunet-gårdsbruk.